Tổng quát: Quý Bà tuổi Bính Ngọ là người nóng nảy nhưng biết chế ngự, để lo cho gia đình, sự nghiệp. Xem bói thấy Quý Bà là người quán xuyến trong ngoài, chịu...

Xem Thêm