Dù nỗ lực với nhiều phương án tấn công khác nhau, nhiều lần thay đổi nhân sự trên hàng công, nhưng tất cả đều không thể mang lại lời giải cho bài toán hóc...

Xem Thêm