Cuối cùng, FA không bao giờ đếm số lỗi của các trọng tài để ghi vào CV. Họ không cho phép một ông Vua áo đen thừa nhận hay thảo luận về sai lầm của bản thân. Chuyên...

Xem Thêm