By

“Phá cửa vào nhà thì chúng tôi thấy Phúc đang quằn quại trong ngọn lửa tại phòng khách. Ở góc nhà, ông Hồng và bà Rịch nằm thoi thóp trong vũng máu, cả 2...

Xem Thêm