Hướng phong thuy nha o kỵ xoay mặt vào núi. Xoay mặt vào núi sở hữu nghĩa là ở chỗ không trông sở hữu, khiến cho việc gì cũng sẽ vướng mắc, không nên chọn...

Xem Thêm