By

Rồng là một trong những con vật Tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng theo quan niệm Á Đông. Việc nằm mơ thấy rồng thường là điềm lành nhưng không phải tuyệt đối giấc...

Xem Thêm