Coi tuổi làm ăn cho người Tuổi Sửu coi boi tu vi thường  thấy cá tính dai sức, vì vậy trong công tác họ làm cho việc cũng cực kỳ nhẫn nại, làm việc hiệu quả...

Xem Thêm