chòm sao

Cuộc sống không phải khi nào cũng thuận buồm xuôi gió, bất đề cập tình thân, tình bạn hay tình yêu đều như sóng biển khi lên khi xuống

Xem Thêm