By

Bình cứu hỏa được để ở nhiều vị trị khác nhau trong xe nhưng vẫn phát nổ gây nhiều lo lắng cho chủ phương tiện. Vụ gần đây nhất vào đêm 17/1, khi đang...

Xem Thêm