bình cứu hỏa

Bình cứu hỏa được để ở nhiều vị trị khác nhau trong xe nhưng vẫn phát nổ gây nhiều lo lắng cho chủ phương tiện.

Xem Thêm